Đã về, đã tới

Bây giờ, ở đây

Vững chãi, thảnh thơi

Quay về nương tựa.

Chào mừng bạn về với gia đình Phúc Hưng.

Hãy để thọ cảm của bạn được nuôi dưỡng bởi những mầu nhiệm của sự sống đang được biểu hiện trước mắt trong mỗi phút giây.